Versterken pedagogische community

'It takes a village tot raise a child' werd hier in de jaren 90 geïntroduceerd om aan te geven dat je elkaar nodig hebt om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor kinderen. Dit motto inspireerde Spirit! (nu Levvel) in 2018 tot een verkenning naar versterking van pedagogisch partnerschap in enkele Amsterdamse wijken: Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

banner

Ontschotten

Ik organiseerde enkele wijksessies voor medewerkers van de gemeente, onderwijs, het OKT en de jeugdhulp, op verschillende niveaus. Gemeente/jeugdhulp en OKT vonden het waardevolle sessies. Het vervolg moest vooral gevonden moest worden in de initiatieven die al liepen bij de stadsdelen en binnen het Ouder en Kind Team (OKT). Daar waren ook veel scholen het mee eens. De Einsteinschool had echter behoefte aan concrete community-versterkende interventies voor kinderen en verzorgers in de Staalmanparkbuurt.

Stichting ST(r)AAL

In 2020 richtten we de Stichting ST(r)AAL op. We zagen als initiatiefnemers  dat de buurt erg veranderd was en dat de mensen die er het eerst woonden en de nieuwe groepen bewoners elkaar niet makkelijk ontmoetten. Daardoor ontstaat afstand, wantrouwen en soms ook ruzie onderling. Omdat er veel geïnvesteerd werd in de buurt was er wel een betere basis voor nieuwe ontmoetingen. De Stichting organiseerde activiteiten en buurtfeesten, samen met kinderen, ouders en andere professionals uit de buurt. Door samen iets te organiseren weet je elkaar in je gewone leven ook makkelijker te vinden. De Stichting is inmiddels opgeheven en de ST(r)AAL-ontmoetingen worden voorgezet vanuit de Einsteinschool. 

Dit moeten we vaker doen!

GMR lid van de Einsteinschool

Banner

Stichting Aslan: altijd in voor een muzikale workshop voor klein en groot!

Logo
Einsteinschool

Basisschool in de Staalmanparkbuurt

Logo
Stichting Westelijke Tuinsteden

Ondernemend Openbaar Onderwijs

No items found

Relevant

bij deze case