Wat is social design?

Het vakgebied social design is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Wat social designers kenmerkt is dat ze creativiteit en maakkracht inzetten om aan complexe maatschappelijke vraagstukken te werken. Samen met de actoren, waar het uiteindelijk om gaat verhelderen ze het vraagstuk en zoeken ze naar passende volgende stappen. Stap voor stap werkt een social designer toe naar een verandering die voor de betrokken actoren èn het systeem als geheel beter werkt.

Banner
Banner
Banner

Waartoe social design?

Social Design begint met een ideaal. In hun framework identificeren Tromp en Vial vijf idealen, die je ook terugvindt in mijn maatschappelijke projecten en onderwijsinnovatie:

Het welzijn van achtergestelde mensen: zoals bij het vergroten van de carrièrekansen voor creatieve jongeren die in het onderwijssysteem buiten de boot vallen.
Het verbeteren van diensten van overheden: zoals te zien in de Quickscan buurthuizen en de versterking van het wijksteunpunt in het wijkcentrum
Burgers helpen meer regie te pakken: zoals tot uitdrukking komt in de begeleiding van wijkplatform De Schooten bij de invulling van hun kenniswerkplaats
Ontwikkeling van sterke gemeenschappen: zoals tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van de kenniswerkplaatsmethodiek.
Duurzame, toekomstbestendige systemen: zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de cursus Onderwijsinnovatie.

Hoe werkt social design?  

Als social designer onderzoek ik welke factoren problemen in stand houden in bestaande systemen. Ik bedenk nieuwe ideeën voor gedrag, de dienstverlening en/of regels en afspraken van betrokken organisaties. Nieuwe ideeën worden in het ontwerpproces al uitgeprobeerd en doorontwikkeld vanuit ervaringen.

Drie kenmerken van mijn werkwijze als social designer:

  • Waarderend onderzoek: waarderend en in co-creatie kijk ik naar het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. Ik bevraag de actoren en probeer in te voelen waar het hen om te doen is. Daarna ga ik pas nadenken over oplossingen.
  • Oefensetting: het creëren van een open experimenteel lab, een oefensetting waarin een complex vraagstuk bespreekbaar en behandelbaar is. Ik creëer ruimte om iets nieuws te laten ontstaan. Een plek waar alle betrokkenen kunnen leren.
  • Artistieke interventies: ik combineer ik beeldende kunst en design. Artistieke interventies vergroten het vermogen van deelnemers om naast het hoofd ook hart en handen te laten spreken en hun eigen wijsheid te ontdekken en in te zetten.

De kunstenaarsmindset wakker schudden

Eenieder van ons kan bijdragen aan het oplossen van kleine en grote wereldproblemen door de creatieve, speelse en onderzoekende houding, die Merlijn van Twaalfhoven ‘de kunstenaarsmindset’ noemt, wakker te schudden. De kunstenaarsmindset werd geïntroduceerd door Merlijn van Twaalfhoven in zijn boek ‘Het is aan ons’. 

Anders kijken, durven voelen, helder denken en gewoon gaan maken. Dat zijn de elementen van
de kunstenaarsmindset. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ze hebben geen vanzelfsprekende volgorde. Zelf ontdekken is de start van het leerproces.

Kijk naar de wereld op een andere manier.
Een nieuwe manier waardoor jij je verbindt.
Met jezelf, je omgeving en dan met de wereld. 

Het begint allemaal bij je eigen nieuwsgierigheid, bij iets wat je nader wil verkennen en onderzoeken.

Belang van artistiek werk

De kunstenaarsmindset is iets wat je moet leren en kunt oefenen. Voor mij is Artistiek Werk dan ook onlosmakelijk verbonden met mijn professie en professionele ontwikkeling. 

De Verborgen Tuin als oefenplaats

In De Verborgen Tuin komt alles samen. Dit is duurzame een plek om samen te onderzoeken, te oefenen, leren en maken. 

 

 

 

[/types]"]
Banner

Kenniswerkplaats methodiek

Maatschappelijke projecten

De Verborgen Tuin

Cursus Onderwijsinnovatie

Social Design

In de praktijk