Onderwijsinnovatie

Cursus ontwikkeld als Hoofddocent Onderwijsinnovatie bij de postacademische opleiding voor schoolpsychologen aan het RINO in Amsterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Banner
Banner
Banner

Innovatie als creatief proces

Voor professionals op sleutelposities in het onderwijs, die vanuit een eigen fascinatie willen werken aan innovaties. Geen revolutie, maar evolutie. De cursus maakt de innovator los in de schoolpsycholoog in een creatief en iteratief proces.

‘’Creativiteit begint met het stellen van de vraag en het loslaten van het antwoord’’

Maud Frieling

Onderscheidende bijdrage

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt hoge eisen aan de veranderkracht van onderwijsprofessionals. De cursus onderwijsinnovatie is bedoeld om cursisten toe te rusten om op systeemniveau verandering te initiëren, als kritische vriend van politiek, bestuur en samenleving. Ze ondersteunt (informele) leiders in het onderwijs in het leveren van een onderscheidende bijdrage aan goed onderwijs, niet alleen op het individuele niveau van de leerling, maar ook op school- en systeemniveau.

In de cursus Onderwijsinnovatie werk je toekomstgericht aan de schoolorganisatie. Tijdens de cursus staat het innovatieproces centraal. De inhoud bepaal je zelf. Theorie, creatieve werkvormen en toepassing in de eigen praktijksituatie worden afgewisseld.

De cursus bestaat uit 7 dagdelen. 

  • Verkennen van het onderwijslandschap
  • Het ontwikkelen van een goed idee
  • Framing en reframing
  • Strategie ontwikkeling
  • Cultuur en lerende organisatie
  • Randvoorwaarden voor realisatie
  • Presentatie

 

Banner